El menjador escolar és un servei que ofereix l’AMPA de l’escola i que funciona des de ja fa molts anys. L’horari és de 12:30h fins a les 15h i compta amb un personal especialitzat en l’educació extraescolar, com menjar, com comportar-se a taula, el respecte cap als companys, etc…

El menjador escolar funciona mitjançant tiquets (Cada dinar un tiquet).

Per tal de que els vostres fills puguin fer-ne ús, els pares heu de fer el següent per comprar els tiquets i/o talonaris.

1- Ingrés a la Caixa Catalunya indicant el nom de l’alumne i el curs. Compte corrent de l’AMPA a la BBVA ES75 0182 8739 11 0202246142

2- Amb el resguard de pagament passar per l’escola entre les 9:00 i les 9:15 i a la caseta de l’AMPA al costat de P3, l’Alícia us donarà els talonaris o els tiquets. També es podran comprar tiquets per dinars esporàdics.

PRIMÀRIA Els nens que es quedin a dinar hauran de dipositar el tiquet a la caixa que trobaran a l’entrada de la seva aula. En el tiquet cal que hi hagi el nom de l’alumne, la data i el curs.

INFANTIL Els pares hauran de portar el tiquet a l’Alícia entre les 9:00 i les 9:15 a la caseta de l’AMPA al costat de  P3. En el tiquet cal que hi consti el nom de l’alumne, la data i el curs.

Els alumnes fixos que ho desitgin, poden deixar el talonari sencer a l’Alícia per a que ella els gestioni. Si algun dia no es queden a dinar s’haurà d’avisar a l’Alícia abans de 2/4 de 10 al telèfon escola 93 714 41 95.


Des del curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament va arribar una ordre que ens obliga a diferenciar els usuaris de menjador en fixos i esporàdics amb els següents preus:

PREUS ACTUALS (Última actualització des del 10/09/18)

Amb el propòsit de millorar el funcionament del servei de menjador, s’ha contractat un/-a monitor/-a més. A mes, s’han canviat les activitats lúdiques que implica la necessitat de compra de materials nous (Esportius i de manualitats)

Per portar a terme aquestes millores, aquest curs 2018-2019 en endavant, es cobrarà 0,15€ per a les despeses de material.

  • Preu fix per àpat 6,20€ + despeses
  • Preu esporàdic per àpat 6,80€ + despeses
  • Talonari de 20 tiquets FIX 127€
  • Talonari de 20 tiquets ESPORÀDIC 139€
  • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

Es considera fix l’alumne que fa ús del menjador tres dies o més a la setmana. Per una millor organització caldrà apuntar-se com a fix indicant els dies que es quedarà.

MOLT IMPORTANT

Els becats hauran d’acreditar la seva condició abans de que se’ls apliqui la reducció concedida.

Des de l’AMPA farem el que calgui perquè aquest servei tant important no es vegi afectat per aquesta mesura.