APRENTIK eduquem, potenciem habilitats i facilitem l’aprenentatge a través de la construcció de robots (Robòtica Educativa). Ho fem a través d’activitats extraescolars, activitats dins l’horari lectiu i casals tecnològics en els quals utilitzem el català o bé l’anglès. També portem a terme tallers de roboteràpia per millorar la salut de persones de totes les edats. El nostre equip de mestres i enginyers aplica un projecte educatiu propi que portem a terme a escoles i centres d’arreu de Catalunya.  Amb el suport tècnic i informàtic d’Ausatel. Si vols més informació en pots trobar a www.aprentik.com. T’hi apuntes?

A APRENTIK oferim classes extraescolars de robòtica. Així podem arribar a aquells centres i alumnes que no tenen els mitjans per introduir la robòtica dins del seu horari lectiu o bé complementar-la en el cas que sí es facin activitats de robòtica dins de l’horari lectiu.

El plantejament de les sessions és similar a les que realitzem durant l’horari lectiu. Organitzem activitats lúdiques i motivadores que desenvolupen de forma gradual l’aprenentatge dels alumnes i fomenten les seves competències comunicatives, metodològiques i personals. A través de la construcció i programació de robots adquireixen diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la seva vida.

Es tracta d’activitats dirigides a nens i nenes de primària i secundària. Les realitzem durant tot el curs agrupant els alumnes per cicles. Les impartim en català o bé en anglès.


Activitats-Aprentik

Les extraescolars començaran el dia 3 d’octubre i es necessitaran un mínim de 8 nens/es per a totes les activitats. Per tal de seguir el curs s’haurà de comprar un dossier de treball que será entregat als alumnes el primer dia de l’extraescolar i tot el material necessari per a crear els robots será proporcionat per Aprentik i será d’ús exclusiu a les aules i durant les extraescolars.

ESPAIS

Els espais on es realitzaran les activitats serán a les aules preparades informaticament de l’escola.


Robòtica educativa

La robòtica educativa és una disciplina transversal que ens aporta un gran valor afegit a l’escola. Per una banda, permet treballar de forma pràctica i divertida conceptes tractats en diferents competències i, per l’altra, reforça de forma considerable valors tant importants com el treball en equip, la innovació i l’autoestima a través del mètode “learning by doing”.

L’objectiu que perseguim amb la Robòtica Educativa és apropar les nenes i els nens a una disciplina tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que reforcen el seu coneixement.

El mètode Aprentik està basat en un projecte educatiu que ens permet treballar per competències amb CONTINGUTS adequats a cada curs per aconseguir que l’alumnat adquireixi eines bàsiques per entendre el món i que aquests siguin capaços d’interactuar-hi i així puguin anar aprenent al llarg de la vida..

Amb l’ús de peces de diferents materials, construïm des de màquines simples (engranatges, politges, palanques, rodes i eixos…) fins a petits robots amb formes diverses. En aquestes construccions hi incorporen mecanismes que, programats a través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar eixos, fer desplaçar els robots per l’espai, aconseguir que reaccionin amb el contacte humà o amb els sorolls de l’entorn a través de sensors, per posar alguns exemples.

Els alumnes treballen amb un material o altre (màquines senzilles, WEDo, Mindstorm, NXT… ) segons l’edat i coneixements previs.

La robòtica els ajuda a desenvolupar habilitats diverses!

Els alumnes han de desenvolupar, experimentar i compartir el seu propi coneixement activament i amb motivació. Es potencia la iniciativa, la creativitat i la innovació, la resolució de problemes, el treball en equip i la cooperació així com l’autoestima. A més, la lògica de la programació els permetrà desenvolupar recursos intel·lectuals que els seran molt útils pel seu futur i pel món real.

Totes les nostres formadores i formadors són mestres o educadors.