DESCRIPCIÓ

El servei de MATÍ BON DIA o ACOLLIDA MATINAL que ofereix l’AMPA de l’escola funciona des de ja fa molts anys. L’horari és de les 07:45h fins a les 9h i compta amb un personal adient.

FUNCIONAMENT

Què he de fer si necessito utilitzar el servei de Bon dia? No cal avisar prèviament, només heu de trucar al timbre de l’intercomunicador i acompanyar els vostres fills/es fins la sala d’usos múltiples (Edifici B-1).

PREUS SEGONS FRANGES HORÀRIES (Última ctualització Octubre de 2017)

 • De 7:45h. a 9:00 h.  42,-€ al mes
 • De 8:00h. a 9:00 h.  35,-€ al mes
 • De 8:30h. a 9:00 h.  22,-€ al mes
 • Esporàdic  3,5€ al dia
 • Tots els preus tenen un recàrrec del 20% per als NO socis de l’AMPA.

El cobrament d’aquesta activitat es realitzarà per domiciliació bancària o per transferència bancària al compte de l’AMPA  ES75 0182 8739 11 0202246142

ENTRADA

 • Heu de trucar al timbre de l’intercomunicador i acompanyar els vostres fills/es fins la sala d’usos múltiples (Edifici B-1).

SORTIDA

 • A les 9h el/la monitor/a acompanyarà els més petits a les aules per tal de començar l’activitat acadèmica corresponent.

CONDUCTA A L’ACOLLIDA i DINS DEL RECINTE ESCOLAR

L’alumnat que durant aquest servei tingui una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola, no podrà fer-ne ús.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

El servei és obert des del primer dia d’escola fins a finalitzar el curs. L’objectiu d’aquesta normativa és el de vetllar pel bon funcionament de totes les activitats i per la defensa de la integritat física i psicològica de tots els/les alumnes, monitors/es, mestres i pares.

 • El/la monitor/a posseeix un llistat de tots els/les alumnes amb els noms dels pares i els telèfons mòbils de cada un d’ells per poder trucar en cas de necessitat.
 • Aquesta activitat es realitza a l’aula d’usos múltiples (Edifici B-1) amb la possibilitat de que algunes d’elles es puguin realitzar a l’exterior dels edificis.
 • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.
 • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

ACTUACIÓ DAVANT D’INCIDÈNCIES GREUS DE COMPORTAMENT

 • En cas d’alguna incidència greu de comportament amb algun alumne/a, el monitor/a ho haurà de comunicar a la junta de l’AMPA. També se li comunicarà als pares.
 • A la segona incidència greu el monitor/a ho haurà de comunicar al president/a i secretari/a de l’AMPA i als pares per escrit.
 • A la tercera incidència, el el/la president/a es reunirà amb els pares, i si no s’ha solucionat el problema, es donarà de baixa el/la nen/a i no en podrà fer us durant els següents 15 dies.
 • En el cas que després d’aquests 15 dies les incidències persisteixen es donarà de baixa l’alumne/a durant el curs escolar de les activitats que organitza l’AMPA de l’Escola Bonavista.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

El protocol a seguiren cas de què algun nen/a es faci mal, tenint en compte la normativa vigent, serà:

 • Es trucarà als pares per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
 • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112
 • S’avisarà a la direcció de l’escola.

Un cop realitzades les primeres opcions, el monitor/a i/o el coordinador/a haurà d’informar per ordre; al president de l’AMPA, i en la seva absència a la vice-presidenta, i en la seva absència a la secretària.