És cert que molts pares i mares no poden, per falta de temps o pels seus horaris laborals, venir i/o participar a les reunions de l’AMPA, així com a les activitats que es proposen, i només limiten la seva participació a realitzar el pagament de la quota anual.

Durant molts anys, els nostres fills i filles viuran i sentiran la seva escola com una de les parts més importants de les seves vides i quan siguin grans podran recordar aquests moments. Com a pares i mares en som totalment responsables! És per això, que des de l’AMPA intentem activar una sèrie de mecanismes amb la finalitat d’incrementar la vinculació i la comunicació entre la Junta Directiva de l’escola i els mestres amb el conjunt de pares i mares.

Les activitats i propostes de la Junta de l’AMPA es poden resumir en els següents punts:

01) Sessions informatives, especialment a principi de curs, per orientar els pares i mares,  explicar l’estructura organitzativa i el règim de funcionament del Centre i de l’Associació.

02) Organització d’activitats d’acollida de matí i de tarda i d’extraescolars  que desenvolupin el concepte d’educació integral.

03) Oportunitat d’integrar-se en grups de treball que activin l’enriquiment del personal i possibilitin una actuació eficaç de l’AMPA.

04) Organització, seguiment i informació del menjador escolar.

05) Coordinació amb les AMPA’s d’altres centres educatius de Castellar del Vallès per a realitzar activitats cultural i esportives.

06) Atenció a tots el pares i mares per atendre les seves demandes i traslladar les seves peticions, si s’escau, als òrgans de govern de l’escola.

07) Promoure la participació dels pares i mares a les eleccions al Consell Escolar i la seva implicació a les assamblees generals i diverses activitats organitzades per l’AMPA.