L’AMPA és l’associació de tots els pares i mares de l’escola.  Aquesta associació està representada per un grup de pares i mares escollits democràticament que formen la junta de l’associació.  La finalitat principal de la junta és assistir als pares i mares o tutors en tot allò que és important a l’educació dels nostres fills i col·laborar a les activitats educatives del centre, així com promoure i facilitar la participació de tots els pares a la seva pròpia gestió.

És molt important que puguem vetllar pels drets dels nostres alumnes, promovent i organitzant la realització d’activitats extraescolars i complementàries, culturals, esportives i recreatives.

Finalment, la junta també representa els interessos generals dels pares davant les instàncies educatives i altres organismes.